Privacy- en Cookieverklaring

ANZA Verimex hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy op het internet. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe we uw gegevens die verband houden met uw gebruik van de website https://anzaverimex.com verzamelen en verwerken.

Welke gegevens verzamelt en verwerkt ANZA Verimex?

Gegevens die u zelf aan ANZA Verimex verstrekt
U wordt op de site uitgenodigd om contact met ons op te nemen door middel van een contactformulier, u schrijft zich in voor onze nieuwsbrief of u plaatst een bestelling.

Automatisch gegenereerde informatie
ANZA Verimex verzamelt en verwerkt naast de hierboven genoemde gegevens ook automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens uw gebruik van de site. Deze informatie bestaat onder meer uit uw IP-adres (nummer van uw computer dat het mogelijk maakt om uw computer te herkennen), het type browser dat u gebruikt, de pagina’s die u bezoekt en “cookies”.

Voor welke doeleinden verwerkt ANZA Verimex uw gegevens?

We verwerken de door u aan ons verstrekte (persoons)gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Wij verwerken automatisch gegenereerde informatie om onze site en service verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Aan wie verstrekt ANZA Verimex uw gegevens?

ANZA Verimex zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Daarnaast verstrekt ANZA Verimex uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw expliciete toestemming.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. 

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekst-bestandjes die via uw bezoek aan een website worden opgeslagen op het apparaat waarmee u de website bekijkt, zodat het apparaat kan worden herkend. Er zijn zowel functionele cookies als analyse cookies om uw webgedrag te analyseren (zie kopje Google Analytics). Meer informatie over het in- en uitschakelen van cookies en het verwijderen ervan, vindt u in de instellingen van uw browser.

Google Analytics
Deze cookies meten het gebruik van onze website. Ze geven ons inzicht in hoe vaak onze website wordt bezocht en welke onderdelen het meest interessant zijn voor bezoekers. Hierdoor kunnen wij de structuur, navigatie en de inhoud van onze website gebruiksvriendelijk voor u te maken. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. 


Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij het privacy overzicht van Google Analytics https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/. Tevens wijzen we u op de opt-out mogelijkheid voor Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Embedded video’s
Er kan gebruik worden gemaakt van YouTube video’s. Wij zorgen ervoor dat de Youtube-code geen cookies plaatst. Dit betekent dat YouTube geen informatie over bezoekers van onze website plaatst tot het moment dat ze de video gaan bekijken.


Beveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, en onrechtmatige verwerking zoals diefstal en onbevoegde inzage. Zo versturen wij uw gegevens via een beveiligde (SSL) verbinding.

Uw rechten m.b.t. uw persoonsgegevens.

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

•             u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u verwerken;

•             u kunt een overzicht, in een gangbaar formaat, opvragen van de gegevens die we van u verwerken;

•             u kunt een verzoek indienen tot correctie of verwijdering van de gegevens wanneer deze onjuist of niet (meer) relevant zijn.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van u browser.

U kunt uw verzoek sturen via ons speciaal ingerichte contactformulier. Vermeld uw volledige NAW-gegevens en e-mailadres en uw verzoek. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact op met u over uw verzoek.

Heeft u een klacht over hoe we met uw gegevens omgaan, dan horen wij dit graag van u via ons contactformulier, maar u heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens).


Wijziging van deze privacyverklaring

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Wanneer we deze privacyverklaring op enige wijze veranderen, publiceren we deze wijzigingen op de site.

Copyright © 2018 Anza Verimex